अभयदान

0 8
शांति कपोत,
लहूलुहान।
वो जलायेंगे,
खलिहान।
युद्ध व्यापार,
आलीशान।
मानवता झेलती,
घमासान।
दानवता करे,
अभिमान।
सभ्यता विलोपन,
अभियान।
कैसे मिलेगा,
अभयदान???
भावुक

Leave A Reply

Your email address will not be published.