संस्कृत गीत (Sanskrit geet)

0 8
*गीत*
श्वेतरूपधारिणी कला   शिवार्थसाधिके
कालिके करालिनी सुभद्रिका कपालिके।
वैष्णवी यशस्विनी त्रिलोचना सुहासिनी
वेदचक्षुरूपिणी   सुमंगला     शिवांगिनी
सूर्यकोटिभासिनी    सुरक्तवस्त्रधारिणी
दैत्यदर्पनाशिनी     निशीथकालचारिणी।
चण्डमुण्डघातिनी   कुलेश्वरी सुमात्रिके
कालिके  करालिनी सुभद्रिका कपालिके।
आत्मरुपभासती कणे कणे सुशोभिता
शक्तिपुंजरूपिणी   त्रिलोक, देवन्दिता
समस्तरोगनाशिनी सती सुधासुचण्डिका
माधुरी कलाधरी   सुदिव्यरूपअम्बिका।
क्षमादयाविभूषिता नमामि मोक्षकारिके
कालिके करालिनी सुभद्रिका कपालिके ।
श्वेतरूपधारिणी कला शिवार्थसाधिके
कालिके करालिनी सुभद्रिका कपालिके।
         नीलम सिंह

Leave A Reply

Your email address will not be published.