“कोरोना “होली झन मनाहु,,, पदमा साहू

दाई,दीदी,नोनी सब, भईया बाबु, संगवारी सुनहु!
सुग्घर होली खेलहु, “कोरोना”होली झन मनाहु,!!

गोबर छेना के होलिका झारी, पिंयरचाउर कपूर चढ़ाहु!
सुग्घर होली खेलहु, “कोरोना”होली झन मनाहु!!

चीनी रंग,पिचकारी छोड़, परसा फुल रंग बांस पिचकारी
बनाहु!
सुग्घर होली खेलहु, “कोरोना”होली झन मनाहु!!

कुकरी, मछरी ल छोड़, साग भाजी कोदई ल खाहु!
सुग्घर होली खेलहु, “कोरोना” होली झन मनाहु!!

हाथ जोर कर राम-राम, गला हाथ झन मिलाहु!
सुग्घर होली खेलहु, “कोरोना”होली झन मनाहु!!

सरदी,खासी,बुखार ले दूर, जादा रंग मत लगाहु!
सुग्घर होली खेलहु, “कोरोना”होली झन मनाहु!!

मया पिरित, भाईचारा के रंग, परदेसी रंग झन लगाहु!
सुग्घर होली खेलहू,”कोरोना”होली झन मनाहु!!

कोरोना के डर ला, मिलजुर सावधानी से दुर भगाहु!
सुग्घर होली खेलहु, “कोरोना”होली झन मनाहु!!

छत्तीसगढ़ी रचना
श्रीमती पदमा साहू
खैरागढ़, जिला राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

(Visited 6 times, 1 visits today)

प्रातिक्रिया दे