KAVITA BAHAR
SHABDON KA SHRIGAR

मतगयन्द सवैया

मतगयन्द सवैया सात भगण दो गुरु

0 199

मतगयन्द सवैया

राम चले वन को सजनी,पिय संग चली सिय राज बिहाई।
लक्ष्मण साथ हुए धनु ले, विनती जननी सन कीन्ह सुहाई ।
भूपति राज समाज सखा विलपे सुनके जननी अकुलाई ।
दैव विधान कठोर कहे सब नैन रहे जल बिंदु बहाई।

पुष्पा शर्मा “कुसुम”

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.